top of page
grow_final.jpg

PROJEKT GROW

Utvecklingsprojektet GROW

Projektet avslutades hösten 2022

Syftet med projektet är att under våren 2020 fram till våren 2022 utveckla nya innovativa modeller för meningsfull sysselsättning. Målsättningen är att främja kreativa processer, kulturella aktiviteter och upplevelser för människor som av olika orsaker hotas av marginalisering i Jakobstadsregionen.

Tanken är att utveckla projektdeltagarnas kunnande, nyckelkompetenser och sociala förmågor med hjälp av kultur, konst och kreativitet. Målet är att i förlängningen minska utanförskap, mental ohälsa och arbetslöshet.

Vi fokuserar på återbruk, urbana gröna rum för odling, en öppen cykelverkstad och kreativa projekt. Vi vill bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle. 

Målgruppen för utvecklingsprojektet är arbetslösa ungdomar, nyfinländare och människor som av olika anledningar riskerar att marginaliseras. Vi riktar oss aktivt till hela Jakobstadsregionen. Målsättningen är att resultat och erfarenheter som fås under projektets gång ska dokumenteras och utgöra goda exempel för andra aktörer som arbetar med kreativa projekt, sysstelsättning och integration.

leverageEU_2014_2020_rgb_MV.png
EU_ESR_EN_vertical_20mm_rgb_mv.png

FÖR MERA INFORMATION

Ia Wingren
ia@aftereight.fi
 

Johanna Forsman
johanna@aftereight.fi
 

Musikcafé After Eight r.f.
Storgatan 6
68600 Jakobstad

bottom of page