top of page
kulturakuten_web2.jpg

Kulturakuten involverar unga i samhällsarbete

Kulttuuriakuutti on vasta käynnistetty, Pietarsaaressa toimivan Musiikkikahvila After Eightin nuorisotoiminnan puitteissa toteutuva kaksivuotinen projekti. Tavoitteena on saada nuoret osallistumaan Pietarsaaren seudulla tapahtuvaan yhdyskuntatyöhön sekä luoda kulttuuria ja aktiviteetteja ihmisille taloudellisista, sosiaalisista ja

terveydellisistä olosuhteista riippumatta.

Nuoret mukaan ottamalla haluamme näyttää, mitä talkoohenki on, tuoda esille niitä myönteisiä seikkoja, joita toisten auttaminen voi aikaansaada, vähentää yksinäisyyttä ja työskennellä osallistavamman yhteiskunnan puolesta.

 

Projektin ohjaajina toimivat Johanna Forsman ja Ia Wingren. Projektin rahoittajia ovat Leader Aktion Österbotten ja Svenska kulturfonden.

Följ oss på Instagram: @kulturakuten_ae

johanna.jpg

Johanna Forsman

johanna@aftereight.fi

ia.jpg

Ia Wingren

ia@aftereight.fi

Musikcafé After Eight r.f.
Isokatu 6
68600 Pietarsaari

leader_eu.png
bottom of page