top of page
kulturakuten_web2.jpg

Kulturakuten involverar unga i samhällsarbete

Kulturakuten är ett nystartat tvåårigt projekt inom ramarna för Musikcafé After Eights ungdomsverksamhet i Jakobstad.

Målsättningen med projektet är att involvera unga i samhällsarbetet i Jakobstadsregionen och göra kultur tillgänglig för alla oberoende av ekonomiska, sociala och hälsomässiga förutsättningar.

Genom att inkludera unga i projektet vill vi slå ett slag för talkoandan, visa på de positiva aspekterna med att hjälpa andra, minska ensamhet och jobba för ett mera inkluderande samhälle.

Som projektledare fungerar Johanna Forsman och Ia Wingren. Projektet finansieras av Leader Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.

Följ oss på Instagram: @kulturakuten_ae

johanna.jpg

Johanna Forsman

johanna@aftereight.fi

ia.jpg

Ia Wingren

ia@aftereight.fi

Musikcafé After Eight r.f.
Storgatan 6
68600 Jakobstad

leader_eu.png
bottom of page