top of page

Sekretesspolicy

Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du använder vår webbplats och ifall kontaktar oss via webbplatsens kontaktformulär. Den insamlade informationen i kontaktformuläret inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och den information du själv väljer att dela med dig av.
Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas till:

Förbättra vår hemsida.

Trafikanalyser.
Kontakta dig via e-post eller telefon.

Utlämnande till tredje part
Vi varken säljer, handlar, eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (wix.com) som hjälper oss att driva vår webbplats.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

COOKIES

Vi använder oss av cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och för att identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Webbplatsen använder följande cookies:

 

a. "session cookies" som bara lagras tillfälligt under en session för att tillåta normal användning av systemet och raderas från din enhet när webbläsaren är stängd;

 

b. "ihållande cookies" som bara läses av webbplatsen, sparas på din dator under en fast period och raderas inte när webbläsaren är stängd. Sådana cookies används där vi behöver veta vem du är för upprepade besök, till exempel för att vi kan lagra dina preferenser för nästa inloggning;

 

c. "tredjeparts cookies" som ställs in av andra onlinetjänster som kör innehåll på sidan du tittar på, till exempel av tredjepartsanalysföretag som övervakar och analyserar vår webbåtkomst (wix.com).

 

Cookies innehåller ingen information som personligen identifierar dig, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad av oss till den information som lagras i och erhålls från cookies. Du kan ta bort kakorna i ditt eget system genom att följa instruktionerna som finns där. 

Om du vill att vi slutar att processera din information, vänligen ta kontakt med oss.

Väljer du att inaktivera cookies på vår sida kan vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt och din upplevelse av innehållet kan vara begränsad.

 

Vi använder också verktyget "Google Analytics" för att samla information om din användning av vår webbsida. Google Analytics samlar in information om hur ofta användare kommer åt webbsidan, vilka specifika sidor de besöker, när de gör det etc. Vi använder informationen från Google Analytics enbart för att förbättra vår webbplats. Google Analytics samlar in din IP-adress datumet du besöker webbsidan, snarare än ditt namn eller annan identifierande information. Vi kombinerar inte den information som samlas in genom användning av Google Analytics med personlig identifierbar information. Googles förmåga att använda och dela information som samlats in av Google Analytics om dina besök på denna webbplats begränsas av Google Analytics användarvillkor och Googles sekretesspolicy.

DIN INFORMATION

Vi upprätthåller säkerheten på webbplatsen, samt förlitar oss på att genom samarbetet med vår tredjepartsleverantör (wix.com) skapas säkra onlinemiljöer för dig att använda vår webbsida.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information, kan vi inte vara ansvariga för handlingarna hos dem som får obehörig åtkomst eller missbruk av vår webbplats, och vi gör inga garantier, uttryckliga, underförstådda eller på annat sätt, att vi kommer att förhindra sådan åtkomst.

MINDERÅRIGA

Webbplatsen är inte utformad för eller riktad mot barn. Under inga omständigheter får vi tillåta användning av våra tjänster av minderåriga utan föregående samtycke eller godkännande av en förälder eller vårdnadshavare. Vi samlar inte medvetet om personlig information från minderåriga. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har gett oss personlig information utan deras samtycke, bör han eller hon kontakta oss på.

Vi förbehåller oss rätten att regelbundet ändra eller revidera sekretesspolicyn; förändringar gäller omedelbart.

bottom of page